Noslēdzies “Aqua Life” projekts

2015.gada vasarā beidzās pārrobežu sadarbības programmas Igaunija-Latvija-Krievija projekts “Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” “Aqua Life” (ELRII-349).

 

Dagdas novadā projekta ietvaros, laikā periodā no 05.10.2013. līdz 27.09.2014. notika vairākas talkas. Iedzīvotāji talkās tika aicināti sakopt Ežezera krastu un Guščicas upes teritoriju. 2014.gada 27.septembrī, sadarbībā ar Daugavpils Universitāti notika pasākums “Zaļā laboratorija”. Tas ir Daugavpils Universitātes bioloģijas institūta mobilā “Zaļā laboratorija” izglītojošs pasākums (radošā darbnīca), kas iekļauj ūdeņu vides un ekosistēmu izpēti saistīto profesionālo pētniecības iekārtu demonstrāciju lauka apstākļos. Pasākumā piedalījās Dagdas novada iedzīvotāji un skolēni.

 

2014.gada pavasarī Dagdas novada jaunieši vecumā no 12 līdz 14 gadiem tika aicināti piedalīties eseju konkursā „Tīra apkārtējā vide", kas tika rīkots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” („Aqua Life”) ietvaros. Šīs konkurss noslēdzās ar 3 dalībnieku esejām - Armands Jermaks, Jūlija Mošaka, Zintis Začests. Šie bērni guva iespēju piedalīties projekta starptautiskajās nometnēs. Pirmā Starptautiskā bērnu atpūtas un vides izglītības nometne “Eko dzīves skola” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRII-349 "AQUA LIFE"  norisinājās no 30.06.2014. līdz 04.07.2014.  Vasaras nometnes ilgums bija 5 dienas (ar nakšņošanu), kurā 30 pārstāvji no Latvijas un Krievijas vietējām skolām ieguva jaunas zināšanas un prasmes vides izglītībā. Nometnes laikā izglītības un pētniecības darbs tika apvienots ar dažāda veida aktivitātēm un izklaidi. Nometnes tips - mācību nometne bērniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Otrā starptautiskā bērnu atpūtas un vides izglītības nometne “Eko dzīves skola” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRII-349 "AQUA LIFE"  norisinājās no 25.07.2014. līdz 29.07.2014.

 

Projekta ietvaros tika rekonstruēta un sakārtota projektā paredzētā ūdenstilpne. Ir izrakti 4 dīķi Dagdā, Pļavu ielā 11a, kas tādējādi uzlabo vides stāvokli. Pie dīķiem uzstādīts informatīvais stends un 4 atkritumu urnas. Perspektīvā šo teritoriju paredzēts izmantot iedzīvotāju atpūtas un veselības saglabāšanas funkciju īstenošanai, kā arī pilsētas reprezentācijai un iedzīvotāju izglītošanai vides aizsardzības jautājumos.

 

Projekta mērķis bija uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.

 

Projekta īstenošanas laiks 01.07.2013-30.06.2015.

Projekta kopējais budžets ir EUR 579 932,68.

          

Dagdas novada pašvaldības projekta kopējās izmaksasEUR 43 658,16, tajā skaitā 90% Programmas finansējums 39 292,34 EUR. Dagdas novada pašvaldības projekta līdzfinansējums 10% - EUR 4 365,82.

 

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.–2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

Dagdas novada pašvaldības projekta kontaktpersona:

Ligita Nagļa, e-pasts – ligita.nagla@dagda.lv, tālr.: +371 65681437

Dagdas novada pašvaldības projekta mājas lapa: www.dagda.lv

_________________________________________________________

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

 

16.02.2016.