Iegādāts kvadricikls Zivju fonda projekta ietvaros

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku zivju resursu aizsardzību Dagdas novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, kā arī paaugstinātu zvejas kontroles un zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitāti, Dagdas novada pašvaldība iegādājās kvadriciklu TGB Blade 1000i LT EPS.

Kvadricikla iegāde norisinājās Zivju fonda atbalstītā projekta Nr.1.25. “Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros” ietvaros. Iepriekš iegādātais kvadricikls 8 gadu ekspluatācijas laikā ir stipri nolietojies un izsmēlis savas darbības resursus.

Jaunais kvadricikls paver iespējas pārvietoties pa autoceļiem un bezceļiem, paredzēts lietošanai smagos apstākļos un paaugstinātas slodzes režīmā.

Kvadricikla piegādi nodrošināja SIA “Pro R-Motors”.

____________________________________________________________________________

Projekta kopējās izmaksas: 9699.00 EUR

Zivju fonda finansējums: 8632.00 EUR

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 1067.00 EUR

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša