Ežezerā ir ielaisti līdaku mazuļi

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu Dagdas novada ezeros, šī gada 16.jūnijā Dagdas novada pašvaldība veica 22 500 līdaku zivs mazuļu ielaišanu Dagdas novada Ežezerā.

Līdaku mazuļu ielaišana tika veikta ar vienvasaras mazuļiem, ap 5 gramiem vidējā svarā. Ežezera gadījumā potenciāli piemērotā teritorija šāda izmēra līdaku mazuļiem izvietojas gar ezera piekrasti un ap salām. Ielaišanas apjoms tika noteikts, pamatojoties uz “Vides risinājumu institūta” 2019.gadā izstrādātajiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Ežezeram, kas nosaka nepieciešamo regulāro zivju resursu papildināšanu. Tas sekmēs spēcīgu zivju populāciju izveidošanos, kas nākotnē spēs sevi atražot.

Līdaku zivs mazuļu iegāde tika veikta ar Zivju fonda atbalstu projekta Nr.21-00-S0ZF02-000047 “Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Ežezerā” ietvaros. Zivju mazuļu piegādi nodrošināja SIA “Rūjas zivju audzētava”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 6806,25 EUR

Zivju fonda finansējums: 6465,94 EUR

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 340,31 EUR

 

 

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša