Dagdas novada ezeros ielaida zivju mazuļus


Dagdas novada pašvaldība realizē Zivju fonda projektu.

 

Šī gada 1.novembrī trīs novada ezeri tika papildināti ar zandartu mazuļiem. Vakar tika ielaisti 16 700 zivju mazuļu. Šogad kopumā tika ielaisti Oloveca ezerā 13 000, Kazimirovas ezerā 7 000 un Galšūna ezerā 6 000 zandartu mazuļu.

 

Zivju mazuļi tika ielaisti Zivju fonda projekta Nr.2.71. “Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ezeros” ietvaros. Kopējas izmaksas 6606,60 €, tajā skaitā Zivju fonda finansējums – 5879,87 €, Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – 626,73 un sadarbības partnera biedrības “Galšūnmuiža” līdzfinansējums – 100,00 €.

 

Armands Pudniks

Zivsaimniecības speciālists,

Olga Gekiša

Projektu koordinators

02.11.2017.