Dagdas ezerā ir ielaisti zandartu mazuļi

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu, šī gada 26.oktobrī tika veikta 19 000 zandartu zivs mazuļu ielaišana Dagdas ezerā.

Zandartu mazuļu ielaišana tika veikta ar vienvasaras mazuļiem, ap 4 gramiem vidējā svarā. Šis ir optimālais svars zivju papildināšanai oktobrī, kad zandartu mazuļi kļūst par plēsējiem. Ielaišanas apjoms tika noteikts, pamatojoties uz “Vides risinājumu institūta” 2019.gadā izstrādātajiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Dagdas ezeram, kas nosaka nepieciešamo regulāro zivju resursu papildināšanu. Tas sekmēs spēcīgu zivju populāciju izveidošanos, kas nākotnē spēs sevi atražot.

Zandartu zivs mazuļu iegāde tika veikta ar Zivju fonda atbalstu projekta Nr.21-00-S0ZF02-000046 “Zivju resursu pavairošana Dagdas ezerā” ietvaros. Zivju mazuļu piegādi nodrošināja SIA “Rūjas zivju audzētava”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 5057,80 EUR

Zivju fonda finansējums: 4804,91 EUR

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības līdzfinansējums 252,89 EUR

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša