Aleksandrova – Skudriķi lauku ceļa pārbūve (1.etaps)

 

Lai atvieglotu lauksaimniecības tehnikas, piena vedēju, operatīvā transporta pārvietošanos, skolēnu transportēšanu un uzlabotu transporta pakalpojumu kvalitāti, Dagdas novadā tika pārbūvēts lauku autoceļš “Aleksandrova – Skudriķi”, šādi uzlabojot novada ceļu infrastruktūru un veicinot uzņēmējdarbības un apdzīvotības saglabāšanu Dagdas novadā.

Ceļa pārbūve notika Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītā projekta Nr.17-03-A00702-000100 “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Pārbūvētā autoceļa “Aleksandrova – Skudriķi” garums sastāda 4553,59 m.

Ceļa pārbūvē iesaistītie uzņēmēji:

  • Būvdarbu veicējs: Komandītsabiedrība “V.N.A. Būvnieks”;
  • Būvuzraudzība: SIA “VTV 14”;
  • Autoruzraudzība: IK “Metrs”.

Augstāk minētā projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt vēl divus lauku ceļu posmus:

  • Porečje – Malcāni (2,46 km posms)
  • Krasnopole – Malcāni (4,95 km posms)

Pārbūves darbus tiek plānots uzsākt ar pavasara iestāšanos un pabeigt līdz 2019.gada 31.jūlijam.

________________________________________________________________________________

Ceļa “Aleksandrova – Skudriķi” pārbūves kopējās izmaksas sastāda 316 908,24 EUR,

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums (10%) 31 690,82 EUR.

Publiskais finansējums 285 217,42 EUR (90%)  apmērā.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša