Viedās bibliotēkas ierīkošana Dagdas novada Bērnu literatūras nodaļā

Dagdas novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu veiksmīgi īstenoja LEADER programmas projektu Nr.20-03-AL33-A019.2202-000004 “Viedās bibliotēkas ierīkošana Dagdas novada Bērnu literatūras nodaļā ”.

Bibliotēka ir vieta, kur apmeklētājs nāk ne tikai pēc grāmatas, bet arī pēc informācijas, jaunām zināšanām, emocijām un iespaidiem. Katru dienu mums apkārt atrodas liels skaits interaktīvu rīku – planšetdatori, viedtālruņi, portatīvie datori un citi interaktīvie rīki, kas neizbēgami ieņem nozīmīgu vietu katra cilvēka dzīvē, papildinot un izglītojot sabiedrību.

Attīstoties mūsdienīgām tehnoloģijām, ne reti tiek aizmirsts par komunikācijas spēju trūkumu jauniešu starpā, tāpēc projekta mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar jaunām modernajām tehnoloģijām, papildus nodrošinot pilnvērtīgu komunikācijas iespēju jauniešu vidū, iesaistot tos grupas darbā izmantojot interaktīvo galdu, kas ne vien ir jauninājums tehnoloģiju pasaulē, bet arī labs rīks daudzveidīgam grupu darbam, nodrošinot plašāku sadarbošanās iespēju nelielām apmeklētāju grupām.

Interaktīvas vides nodrošināšanai Dagdas novada Bērnu literatūras nodaļā ir iegādāts interaktīvais galds ar ekrāna izmēru 65” un datortehnikas komplekts: stacionārais dators ar monitoru, portatīvais dators un planšete. Radošo darbnīcu organizēšanai iegādāts griešanas un reljefa veidošanas mašīnas komplekts, savukārt telpas modernizēšanai un krāšņumam iegādāti sēžāmmaisi un pufi, kā arī stikla vitrīna.

 

            Projekta attiecināmās izmaksas –  EUR 9573,00.

            Projekta publiskais finansējums- EUR 8615,69.

            Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 957,31.

           

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu koordinators

Olga Gekiša

26.10.2020.