Uzlabos Latgales kultūrmantojuma reprezentējošo muzeju “Andrupenes lauku sēta”

 

2019.gada 02.augustā  Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku sēta”” apstiprināšanu.

Andrupenes lauku sēta ir latgaliešu 20.gs. sākuma ēku komplekss, kurā ietilpst māja, klēts, pirts, smēde, rija ( konferenču zāle), kūts ( pārveidota par virtuvi) un no 2015.gada arī podnieku darbnīca ar cepli. Muzejs uzbūvēts Andrupenes augstākajā uzkalnā.

Katrā ēkā ir savākti un eksponēti šīm ēkām raksturīgi sadzīves priekšmeti un darbarīki.

Dzīvojamā māja un klēts ir autentiskas celtnes, kas pārvestas uz Andrupeni no 5 km attālās Libiņu sādžas, pārējās ēkas tika uzceltas no jauna, pēc Ignata Podnieka viensētas prototipa.

Muzejs savas durvis vēra 2000.gada 23.jūnijā, pirmo reizi muzejs akreditēts 2004.gada 28.jūlijā.

Projekta mērķis: atjaunot un uzlabot Latgales kultūrmantojuma reprezentējošo muzeju “Andrupenes lauku sēta”- mūžam jauna lauku sēta!

Projekta aktivitātes: Muzeja funkciju nodrošināšanai tiks atjaunoti klēts un rijas jumti, žoga ar divviru vārtu izbūve, tehniskās dokumentācijas izstrāde un darbu uzraudzība.

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 45000,00 eiro liels līdzfinansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ligita Nagļa