Tika uzlabots muzejs “Andrupenes lauku seta”

 

Ar Lauku atbalsta (LAD) un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu, tika veiksmīgi realizēts projekts Nr.19-03-AL33-A019.2201-000004 “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku sēta””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Apmeklējot muzeju “Andrupenes lauku sēta”, tā apmeklētāji nokļūst 20.gadsimta sākuma Latgales laukos, kur var apskatīt simtgadīgu lauku māju, klēti, melno pirti, smēdi, riju, podnieka darbnīcu ar cepli, kā arī tā laika dažādus darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Kopš muzeja darbības sākuma jau pagājuši vairāki gadi un muzejs kļuva par nozīmīgu Dagdas novada un Latgales reģiona līmeņa tūrisma galamērķi. Turpmākajai muzeja darbības veicināšanai un funkciju nodrošināšanai ir nepieciešama attīstība, būvējot jaunus objektus muzeja teritorijā un pilnveidojot jau esošus.

Projekta ietvaros tika atjaunoti klēts un rijas jumti, kā arī izbūvēts žogs ar divviru vārtiem.

Būvdarbus un tehniskās dokumentācijas izstrādi nodrošināja SIA “Līgaiši”.

Būvuzraudzību veica SIA “VTV 14”

Projekta kopējās izmaksas 46 180,27 EUR,

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 4 618,02 EUR

Publiskais ES finansējums – 41 562,25 EUR

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

 

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu koordinators

Olga Gekiša