Multisensorikas terapijas istabas izveide Dagdas novadā

 

2019.gada 01.augustā  Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Multisensorikas terapijas istabas izveide Dagdas novadā” apstiprināšanu.

Sensoru spēju attīstīšanā iet roku rokā ar bērna intelektuālo spēju izaugsmi un valodas prasmju veicināšanu. Domājot par bērnu personības attīstību, labsajūtu un relaksācijas iespējam tiks izveidota multi-senosorā istaba Dagdas vidusskolas telpās. Sensorā istaba ir īpašā veidā organizēta un ar dažādiem stimulatoriem piesātinātā vide, kuras mērķis ir iedarboties uz cilvēka sajūtu orgāniem. Telpa tiks aprīkota ar gaismas ierīcēm, burbuļkolonnām,  drošiem spoguļiem, izgaismotiem galdiņiem, gaismām,  krāsainiem sēžam-maisiem u.c.

Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes, izveidojot multisensorikas terapijas istabu Dagdas novadā, kā arī attīstīt bērnu intelektuālo izaugsmi un personības attīstību, nodrošinot labsajūtu un relaksācijas iespējas.

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 9000,00 eiro liels līdzfinansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu koordinatore

Tatjana Munda