Latvijas simtgades svētki sagaidīti jaunajos tautas tērpos

 

Ar Lauku atbalsta (LAD) un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu, tika veiksmīgi realizēts projekts Nr.17-03-AL33-A019.2202-000022 “Tautas tērpu izgatavošana, veicinot sabiedrības iesaisti kultūras attīstības iniciatīvās”.

Projekta ietvaros tika uzšūti 25 tautas tērpu komplekti Dagdas novada sieviešu korim “Vēju roze” (vadītāja Anželika Pokule). Koris ir dibināts 2015.gadā un tā sastāvs ik gadu tiek papildināts ar jaunām dalībniecēm. Aktīvi tiek ņemta dalība koru saietos visā Latvijā, skatēs, ka arī koris ir piedalījies Latvijas simtgades Deju un dziesmu svētkos Rīgā.

Šujot jaunos tautas tērpus, notika sadarbība ar Dagdas Folkloras centru, lai tērpi atbilstu Latgales reģiona Dagdas novada tērpa krāsām, formām un īpašībām, šādi stiprinot Dagdas novada identitāti un turpinot kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu un pārmantošanu nākamajām paaudzēm.

Jaunuzšūtajos tērpos sieviešu koris “Vēju roze” šī gada 19.novembrī ir svinīgi atklājis koncertu veltītu Latvijas simtgadei.

________________________________________________________________________

Projekta kopējās izmaksas 9 045,50 EUR,

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 1 508,00 EUR

Publiskais finansējums – 7 537,50 EUR

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša