Jauni tautas tērpi Dagdas vidusskolā

 

Ar Lauku atbalsta (LAD) un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu, tika veiksmīgi realizēts projekts Nr.17-03-AL33-A019.2202-000023 “Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Dagdas novada skolēniem, iegādājoties tautas tērpus”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta ietvaros skolēniem ir iegādāti jauni, oriģināli un stilizēti latviešu tautas tērpi. Pie jaunajiem tērpiem tika Dagdas novada skolēnu 4 tautas deju un 2 koru kolektīvi: tautas deju kolektīvi “Ritenītis”, “Avotiņš”, “Dārdedze”, “Atspolīte”, 2.-4.klašu jauktais koris un 9.-12.klašu jauktais koris.

Iegūstot jaunus tērpus, tautas deju kolektīviem un koriem būs iespēja papildināt savu repertuāru ar jaunām dejām un dziesmām, šādi dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēniem.

Tautas tērpu šūšanu un piegādi nodrošināja SIA “Lutest”.

______________________________________________________________________________________________

Projekta kopējās izmaksas 9 303,02 EUR,

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 1 085,57 EUR

Publiskais finansējums – 8 217,45 EUR

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša