Fiziskās aktivitātes laukums Dagdas pilsētas skvērā

 

 

 

2019.gada 02.augustā  Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Atklāts fiziskās aktivitātes laukums dažāda vecuma bērniem – “Vesels kustībā”" apstiprināšanu.

Projekta virsmērķis ir radīt bērniem, ģimenēm un jaunatnei piemērotāku, drošāku un stabilāku dzīves vidi, neatkarīgi no katras konkrētās ģimenes vai bērna sociālā stāvokļa, tautības, konfesionālās piederības u.c. faktoriem.

Projekta darbības virziena mērķis - veicināt ģimenes attīstībai labvēlīgas vides veidošanos Dagdas novadā.

Projekta ietvaros tiks izveidots bērnu rotaļu laukums-kā bērnu fantāzijas pasaule–aizraujoša, kur valdīs nemitīga kustība un radošas rotaļas. Droša, tīra vide, kvalitatīvi materiāli, košas krāsas un dabas klātbūtne ar kokiem, krūmiem un zālieniem veido daudzveidīgu saskarsmes telpu, kur kopā var rotaļāties un iepazīties.

Projekts atstās ilgtspējīgu efektu, kas vērsts uz sabiedrisko labumu, soli pretī drošākai bērnu videi ar lielu labuma guvēju loku- novada bērniem, kā arī atbraucējiem. Ikviena rotaļa attīstīs visas biomotoro spēju izpausmes formas– orientācija laikā un telpā, kustību koordināciju, reakciju, ātrumu, biežumu, līdzsvaru, spēku, ātrspēku, izturību, aktīvo lokanību. Bērni kļūst draudzīgāki, radošāki, līdzcietīgāki.

Fiziskās aktivitātes laukuma aprīkojums sastāvēs no : Dubultām šūpolēm, atsperes šūpolēm, rotaļu komplekssa, balansieru šūpolēm, āra mūzikas instrumenta “Bungas”, gumijas pusbumbā, zemes batuta, līdzsvara dēļa. Laukuma aprīkojums tiks uzstādīts uz gumijas plātņu seguma un uzstādīts informācijas stends.

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

 

Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 45000,00 eiro liels līdzfinansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

 

Plānotais uzstādīšanas periods: 2020.gada pavasaris-vasara.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ligita Nagļa