Deju kopa “Bukmuiža” iegūst jaunus tērpus

Dagdas novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu īstenoja LEADER programmas projektu Nr. 20-03-AL33-A019.2202-000008 „Tautastērpu iegāde Bukmuižas kultūras tradīciju saglabāšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Rezultātā tika iegādāti deviņi sieviešu un deviņi vīriešu tautas tērpu komplekti vidējās paaudzes deju kopai “Bukmuiža”.

Tautas tērps ir nevis vienkārši skaists apģērbs, kas rāda kultūras mantojumu, bet arī būtiska mūsu identitātes izpausmes daļa. Izejot tautastērpā publiskā pasākumā, dalībnieki nes savas tautas kultūras mantojumu un ir atbildīgi par to, cik skaisti, cik cēli un grezni to parāda.  Tas viss ir iespējams dejā. Jo deja ir bauda, māksla, izklaide, reizē atpūta un smags darbs, kas rada vieglu soli.

Iegūstot jaunus skatuves tērpus Ezernieku Saietu nama deju kopas “Bukmuiža” dalībnieki ir guvuši lielu gandarījumu un vairojuši piederības sajūtu savam amatiremākslas kolektīvam.  Tas ir kāpinājis motivāciju turpināt darboties, uzlabot deju kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt sava novada tērpu un deju bagātību, kā arī  izglītot skatītāju.

Projekta mērķis -  iegādāties latviešu tautas tērpus Dagdas novada vidējās paaudzes deju kolektīvam "Bukmuiža", līdz ar to veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem un kultūras mantojuma saglabāšanu Dagdas novadā..

            Projekta kopējas apstiprinātas izmaksas –  EUR 9022.36.

            Projekta publiskais finansējums- EUR 8120.12.

            Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 902,24.

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.2.rīcībā “ Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.” un īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

Dagdas Kultūras centra vadītāju Inese Plesņa,

Projektu koordinatore  Tatjana Munda

07.05.2021.