Dagdas novada vidējās paaudzes deju kolektīviem iegādāti jauni tautiskie tērpi

 

 

Tautas tērpu iegāde noritēja Lauku atbalsta dienesta un Vietējās rīcības grupas “Krāslavas rajona partnerība” atbalstītā projekta Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000005 “Latviešu tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Dagdas novadā  darbojas divi vidējās paaudzes deju kolektīvi – “Eži” un “Ondrupīši”. Andzeļu vidējās paaudzes deju kopas “Eži” dejotājām tika uzšūti jauni brunči, blūzes, vestes, apakšbrunči, zeķes, pārpieri un kurpes, savukārt vīrieši tika pie jauniem svārkiem, vestēm un zābakiem.

Andrupenes vidējās paaudzes deju kopas “Ondrupīši” sievietēm tika izšūti jauni brunči, blūzes, galvas auti, pārpieri, jostas, zeķes un aubes, bet vīriešiem iegādāti jauni svārki, jostas, ratenes, kurpes un zābaki.

Ar jaunajiem tērpiem kolektīvi jau ir paspējuši izdejot Latvijas simtgades dziesmu un deju svētkus, ka arī turpmāk ar šiem tērpiem glabās un attīstīs Latvijas un Latgales kultūras mantojumu.

______________________________________________________________________________________________

 

Projekta kopējās izmaksas 13 896,25 EUR,

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 4 896,25 EUR

Publiskais finansējums –9 000,00 EUR

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša

Foto: Dainis Platacis