Dagdas novadā uzstādītie viedie soli

Dagdas novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu sekmīgi īstenoja LEADER programmas projektu Nr.19-03-AL33-A019.2201-000005 “Pirmais solis uz viedo pilsētu Dagdā ”.

Mūsdienās, kad strauji attīstās jaunās tehnoloģijas ir ļoti svarīgi piedāvāt iedzīvotājiem kombinētus risinājumus, domājot gan par IT tehnoloģijām, gan par pakalpojuma pieejamību, gan par infrastruktūras uzlabošanu. Projekta ietvaros tika uzstādīti 2 viedie soli Dagdas pilsētas skvērā. Viedie soli tika uzstādīti, lai atvieglotu cilvēku dzīvi, nodrošinot tiem efektīvus, publiski pieejamus pakalpojumus (USB uzlādes iespēja, interneta pieslēgums, apgaismojums nakts laikā). Projekta ietvaros uzstādītie soli izmanto tikai saules enerģiju un ir piemēroti izmantošanai ārā, kur nonāk liels saules enerģijas daudzums.

Projekta mērķis - veicināt pakalpojumu efektivitātes uzlabošanu un pieejamību Dagdas novada iedzīvotājiem, uzstādot jaunas paaudzes viedus solus Dagdas pilsētas skvērā.

 

 

Projekta kopējas apstiprinātas izmaksas – EUR 8000,00.

Projekta publiskais finansējums- EUR 7200,00.

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 800,00.

 

Projekta īstenošanas laikā Dagdas novada pašvaldībai radās arī neattiecināmas izmaksas EUR 3405,46 apmērā.

 

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu koordinatore

Tatjana Munda

24.09.2020.