Dagdas novadā taps instrumentālā klase

19.decembrī Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis projektu Nr.17-03-AL33-A019.2202-000019 “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, izveidojot instrumentālo klasi Dagdas novadā”.

 

Projekts ir radīts ar mērķi dažādot sabiedriskās aktivitātes un sekmēt kvalitatīvi vokāli instrumentālus priekšnesumus Dagdas novadā. Tiks radīta iespēja brīvi izpausties muzikālajā jomā, apgūstot dažādu mūzikas instrumentu spēli, attīstot arī vokālās dotības. Tiks dota iespēja visa novada iedzīvotājiem, it īpaši skolēniem, dibināt jaunas grupas un darboties jau esošajās muzikālajās grupās. Mēģinājumi notiks divās telpās: viena telpa tiks aprīkota kā mēģinājumu instrumentālā klase, bet otra telpā, aktu zālē, varēs mācīties uzstāties, sajūtot skatuves telpu un skaņu, šādi sagatavojot kvalitatīvākus vokāli instrumentālus priekšnesumus.

 

Projekta īstenošanas vieta: Dagdas vidusskola.

Kopējās projekta izmaksas 9284,62 EUR, t.sk. publiskais finansējums 8356,16 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 928,46 EUR.

 

Projekta realizācijas termiņš ir līdz 19.12.2018.

 

Olga Gekiša

Projektu koordinators