Dagdas novadā ir iegādāts florbola aprīkojums

Ar ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālo atbalstu Dagdas novadā tika realizēts vietējās rīcības grupas “Krāslava rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta atbalstīts LEADER projekts “Florbola aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Dagdas novadā” Nr.17-03-AL33-A019.2202-000002.

Dagdas novada iedzīvotājiem tika radīta iespēja spēlēt florbolu, izmantojot šim sporta veidam iegādāto inventāru – florbola bortus. Iegādātie borti ir transportējami un pārvietojami, tāpēc var tikt izmantoti visās novada teritorijā esošajās sporta zālēs.

Ar jauniegādāto aprīkojumu tiks uzlabots  florbola komandu un individuālo treniņu process, tiks rīkotas sporta sacensības, kurās piedalīsies gan vietējās, gan tuvāko novadu un pilsētu florbola komandas. Projekta ietvaros tiks veicināta florbola kā sporta veida popularitāte iedzīvotāju vidū, kā arī jaunu komandu izveide.

Florbola bortus piegādāja SIA “Alx-KO” par kopējo summu 5200.00 EUR. Publiskais finansējums 4680.00 EUR.

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 520.00 EUR.

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša