Aprīkojuma iegāde Dagdas novada kultūras telpas mākslinieciskai izgaismošanai


2019.gada 13.augustā  Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Aprīkojuma iegāde Dagdas novada kultūras telpas mākslinieciskai izgaismošanai” apstiprināšanu.

Kultūras centra organizētajām norisēm galvenā vieta ir skatuve. Uz skatuves norisinās galvenā šova daļa, interesanti notikumi, tiek teiktas runas un, protams, uzstājas uzaicinātie mākslinieki, tāpēc liela nozīme ir kvalitatīvam apgaismojumam. Projekta ietvaros paredzēt iegādāties modernu un mobilo gaismas aparatūras komplektu, ko varēs izmantot kultūras pasākumu mākslinieciskai izgaismošanai gan telpās, gan brīvdabas pasākumos.

Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes vietējo iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei, iegādājoties aprīkojumu kultūras telpas mākslinieciskai izgaismošanai.

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 9000,00 eiro liels līdzfinansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu koordinatore

Tatjana Munda