Apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu ciemā

Dagdas novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu īsteno LEADER programmas projektu Nr.19-03-AL33-A019.2201-000004 “Apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu ciemā”.

Projekta ietvaros tika uzstādīti apgaismojuma stabi ar energoefektīvām LED lampām. Ielu apgaismojuma izveide būtiski paaugstinās iedzīvotāju drošību, uzlabos apgaismojuma pakalpojuma pieejamību, kā arī kopumā uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projekta mērķis -  paaugstināt iedzīvotāju drošības līmeni un uzlabot Dagdas pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, izveidojot energoefektīvu ielas apgaismojumu Dagdas novada Dagdas pagasta Ozoliņu ciemā.

            Projekta kopējas apstiprinātas izmaksas –  EUR 12837,51.

            Projekta publiskais finansējums- EUR 11553,76.

            Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1283,75.

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējas teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.” un īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu koordinatore

Tatjana Munda

23.11.2020.