Andzeļu pagastā ir uzcelta jauna kapliča

 

 

Kapličas būvniecība norisinājās Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Krāslavas rajona partnerības atbalstītā projekta Nr.17-03-AL33-A019.2201-000006 “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros, kurš tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības fonda (ELFLA) finansēšanas Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta rezultātā Andzeļu pagasta iedzīvotājiem ir pieejama ēka bēru ceremoniju organizēšanai. Ēka uzcelta no keramzītblokiem ar kopējo platību 33,9 m2.

Būvdarbus veica SIA “Krāslavas mūrnieks” laika posmā no šī gada maija līdz 19.oktobrim. Tehnisko projektu izstrādāja SIA “Admira”, savukārt būvuzraudzības darbus veica SIA “RCR5”.

__________________________________________________________________________

Projekta kopējās izmaksas 43 114,77 EUR,

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 9 498,87 EUR

Publiskais finansējums – 33 615,90 EUR

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša