Andzeļu jauniešu centrā uzstādīti jauni logi

Dagdas novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu veiksmīgi īstenoja LEADER programmas projektu Nr.20-03-AL33-A019.2201-000003 “Logu nomaiņa Andzeļu jauniešu centrā”.

Projekta mērķis ir izveidot Andzeļu jauniešu centram siltu un mājīgu telpu, kas atbilst visiem drošības noteikumiem, nomainot vecos logus pret jaunajiem, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu telpas funkcionalitāti jauniešu centra dalībniekiem.

Projekta ietvaros jauniešu centrā ir atjaunoti esošie 10 logi, veicot iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšanu un logu apdari, rezultātā iegūstot siltu un mājīgu telpu jauniešu centra apmeklētājiem.

Logu piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Baltic Doors Systems”.     

            Projekta attiecināmās izmaksas –  EUR 2786,94

            Projekta publiskais finansējums- EUR 2508,25

            Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 278,69

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu koordinators

Olga Gekiša

11.12.2020.