Zivsaimniecības vadītājam iegādāts aprīkojums

Ar Zivju fonda atbalstu zivsaimniecības vadītājam ir iegādāts aprīkojums

 

2014.gada 17.aprīļa Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības projekts „Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros” pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Dagdas novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti, kura ietvaros tika piegādāta infrasarkanā diapazona kamera, kas turpmāk ļaus operatīvi izsekot un aizturēt pārkāpējus arī diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos, un 5 Zs laivas uzkarināmais motors, lai laivu ar dzinēju varētu izmantot arī grūti pieejamos ezeros, kā arī dos iespēju strādāt vairāk ar pieejamajiem degvielas resursiem.

 

Aprīkojums tika iegādāts saskaņā 2014.gada 11.marta iepirkumu Nr. DNP 2014/15 „Inventāra iegāde projekta "Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros" ietvaros. Infrasarkanā diapazona kameras piegādi nodrošināja SIA „Elfa Distrelec”, savukārt laivas uzkarināmo motoru piegādāja SIA „Laivu nams”.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda  6 499.55 EUR (Ar PVN), no kurām 6 174.57 EUR ir Zivju fonda finansējums (95%).

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – 324.98 EUR (5%).

 

Olga Čapkeviča

projektu koordinatore

 

12.06.2014.