Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Dagdas novada ezeros

Dagdas novada pašvaldība ir saņēmusi valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.

 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties laivu, laivas dzinēju, gēla akumulātoru, oksimetru un binokli, ar kuru palīdzību tiks nodrošināta regulāra zivju resursu uzraudzība un kontrole Dagdas novada esošajiem publiskajiem ezeriem kā arī 14 ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

 

Dagdas novada pašvaldības tautsaimniecības nodaļas zivsaimniecības speciālista un vides inženiera nodrošinājumam piesaistīts Zivju fonda finansējums – tika izstrādāts projekts “Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Dagdas novada ezeros”. Tā tiešais mērķis vērsts uz efektīvu kontroli visos zivju aprites posmos un zvejas resursu ilgtspējīga pārvaldība zivju resursu izmantošanā, pilnveidojot nozares kontroles un uzraudzības sistēmu.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1302.84 LVL, tai skaitā Zivju fonda piešķirtais finansējums ir 1184.00 LVL un Dagdas novada domes līdzfinansējums ir 119.84 LVL

Projekta uzdevumu izpilde tiks veikta 2011. gada septembrī-oktobrī.

 

Izmantojot jauniegādāto aprīkojumu, nākotnē paredzēts veikt arī citus preventīvus pasākumus zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai, kas sekmēs Dagdas novada ezeru pieejamo zivju resursu pilnvērtīgu apguvi un ilgtspējīgu izmantošanu. Kontrolēšanu veiks Dagdas novada zivsaimniecības speciālists un vides inženieris, tādējādi attīstot un pilnveidojot zivsaimniecības produktivitāti.    

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Nagļa

projekta vadītāja

23.09.2011