Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana


2015.gada 10.novembrī  Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības projekts „Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros” pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Dagdas novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zvejas kontroles un zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitāti. Projekta ietvaros tika iegādāts kvadrokopters, lai ar kameru veiktu video novērošanu tiešraides režīmā, kā arī veiktu pārkāpuma video ierakstu ļoti augstā kvalitātē līdz 2 km radiusā. Izmantojot kvadrokopteru seklos ezeros un uz sēkļiem, no gaisa labi redzami zvejas tīkli, ar video novērošanu iespējams apsekot ezeru īsā laika sprīdī.

 

Kvadrokopters tika iegādāts saskaņā 2015.gada 30.oktobra tirgus izpēti  Nr. DNP 2015/TI-32 “Kvadrokoptera iegāde “Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros”” īstenošanai””. Kvadrokopteru nodrošināja SIA “Zanne Divi”. 

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda  2190.00 EUR (ar PVN), no kurām 2080.50 EUR ir Zivju fonda finansējums (95%).

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – 109.50 EUR (5%).

 

Tatjana Munda

projektu koordinatore

08.12.2015.