Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros

2015.gada maijā mēnesī tika atbalstīts Dagdas novada pašvaldības projekts „Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros”, kura mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Dagdas novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zvejas kontroles un zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitāti.

 

Projekta ietvaros ir plānots iegādāties RIB tipa laivu, eholoti, meža/medību kameras un binokli.

Projekta īstenošanas laiks ir 2015.gada maijs-augusts.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 3361,99 EUR

Zivju fonda piešķirtais finansējums ir 3193.89 EUR

 

Informāciju sagatavoja

Aļona Matvejeva

15.05.2015.