Atbalsts zivsaimniecības attīstībai

Dagdas novada pašvaldība ir saņēmusi valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.

 

Dagdas novada pašvaldības tautsaimniecības nodaļas zivsaimniecības speciālista darba nodrošinājumam piesaistīts Zivju fonda finansējums - tika izstrādāts projekts “Zivju resursu uzraudzības efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros”. Tā tiešais mērķis vērsts uz zivju resursu aizsardzības un attīstības pasākumiem.

 

Projekta kopējais budžets ir 3564 lati, tai skaitā Zivju fonda piešķirtais finansējums - 2946 LVL un Dagdas novada domes līdzfinansējums - 618.00 LVL.

 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties kvadraciklu un eholotu zivju resursu uzraudzībai un aizsardzības pasākumu organizēšanai, kas tiks veikti Dagdas novadā esošajos publiskajos ezeros kā arī vēl 14 ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij. Pašvaldība apsaimnieko ūdenstipnes un organizē reidus, lai novērstu maluzvejniecību. Pārkāpējiem tiek izņemti nelegāli uzstādītie tīkli un pēc tam tie tiek iznīcināti. Vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības. Izmantojot jauniegādāto aprīkojumu, nākotnē paredzēts veikt arī citus preventīvus pasākumus zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai.

 

24.11.2010