Saietu nama un izstāžu zāles rekonstrukcija Dagdas novada Ķepovas pagastā

Ir nodots ekspluatācijā Ķepovas saietu nams un Izstāžu zāle


Dagdas novada pašvaldība ir īstenojusi Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu „Saietu nama un izstāžu zāles rekonstrukcija Dagdas novada Ķepovas pagastā”.

 

Projekta ietvaros ir veikta ēkas jumta, logu un durvju nomaiņa, ēkas siltināšana, apkures ierīkošana, iekštelpu pārplānošana un kosmētiskais remonts.

 

Rekonstrukcijas darbu veikšanai 2010.gada oktobrī bija izstrādāts tehniskais projekts. Rezultātā ēka kļūva pievilcīga un piemērota ne tikai pagasta līmeņa kultūras pasākumu organizēšanai, bet arī novada un reģionālā līmeņa pasākumiem.  Infrastruktūras sakārtošana būtiski paaugstina pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti visa novada iedzīvotājiem.

 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 205 840.65 LVL (bez PVN), no kurām 185 256.58 LVL ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansējums.

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

08.10.2012