Rekreācijas pakalpojumu nodrošināšana pie Dagdas novada ezeriem

Jauku atpūtu pie Dagdas, Kaitras un Kazimirovas ezeriem!

 

Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.g. pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts „Rekreācijas pakalpojumu nodrošināšana pie Dagdas novada ezeriem”.

Projekta Nr. 10-03-L32100-000298

 

Tā ietvaros tika labiekārtotas atpūtas vietas pie Dagdas, Kaitras un Kazimirovas ezeriem. Tika veikti apjomīgi zemes darbi un uzstādīti atpūtai nepieciešamie servisa elementi: nojumes, ģērbtuves, laipas, soliņi, tiltiņi, atkritumu urnas. Ir padomāts arī par pašiem mazākajiem atpūtniekiem, jo tagad viņiem ir iespēja rotaļāties smilšu kastēs, tāpat kļūst populārs pie Dagdas ezera ierīkotais strītbola laukums.

 

Projekta mērķis: labiekārtot atpūtas vietas pie Dagdas, Kaitras un Kazimirovas ezeriem, nodrošinot rekreācijas pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem.

 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 49 102,56 LVL, no kurām 35 872,00 LVL ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansējums.

 

Projekta īstenošanai atvēlētais laiks: 2010.gada 18.jūnijs - 2011.gada 31.oktobris.

 

Aicinām novada iedzīvotājus novērtēt padarīto, atpūšoties neaizmirst par kultūru un nepalikt vienaldzīgiem pret nelabvēļu izdarībām, jo mēs paši veidojam vidi, kurā dzīvojam.

 

31.08.2011