Ir pabeigta Dagdas novada pašvaldības projekta „Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā” 1.kārtas īstenošana

Atgādinām, ka atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros 2012.gada gada 24.oktobrī tika atbalstīts projekta iesniegums „Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā”.

 

Projekta mērķis ir daudzfunkcionāla sporta laukuma būvniecība, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Popularizējot masu pasākumus, organizējot Dagdas novada mēroga sacensību norisi Dagdas pagastā un pilsētā, tiks popularizēts sports jauniešu vidū, kas rosinās lauku teritorijas bērnus, pusaudžus un jauniešus pievērsties aktīvajam sportam, tā turpinot novadā sporta tradīciju pēctecību.

 

Projekta 1.kārtas īstenošanas rezultātā ir paveikti sekojoši sporta laukuma būvniecības darbi: zemes darbi;  sieta žoga izbūve; hokeja/sporta laukumu ierīkošana; sporta laukuma aprīkošana; ārējo elektrības tīklu izbūve; ūdensvada pievades izbūve.

 

Tika uzstādīti 4 basketbola grozi, kas piesaistīs Dagdas novada sportistus un tā viesus apmeklēt sporta laukumu vasarā, savukārt ziemas laikā Dagdas novada iedzīvotāji varēs izmantot hokeja laukumu.

 

Daudzfunkcionālā sporta laukuma atrašanās vieta: „Autodroms”, Dagdas pagasts, Dagdas novads, blakus jaunatklātajam jauniešu iniciatīvu centram „Parka rozes”.

 

Projekta  īstenošanas termiņš ilgs no 2012.gada 25.jūnija līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

Projekta kopējās izmaksas: 36 147.26 LVL (ar PVN), no kurām 26 821.33 LVL ir LAD finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums: 9 325.93 LVL.

 

 

Aļona Koļesņikova

Projektu koordinatore

 

27.06.2013