Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā

Tiks izveidots daudzfunkcionālais sporta laukums Dagdas pagastā

 

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros šī gada 24.oktobrī tika atbalstīts projekta iesniegums „Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā”.

 

Projekta  īstenošanas termiņš ilgs no 2012.gada 25.jūnija līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

Projekta mērķis ir daudzfunkcionāla sporta laukuma būvniecība, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Popularizējot masu pasākumus, organizējot Dagdas novada mēroga sacensību norisi Dagdas pagastā un pilsētā, tiks popularizēts sports jauniešu vidū, kas rosinās lauku teritorijas bērnus, pusaudžus un jauniešus pievērsties aktīvajam sportam, tā turpinot novadā sporta tradīciju pēctecību.

 

Projekta mērķauditorija ir Dagdas pilsēta, pagasta iedzīvotāji, kā arī pārējie Dagdas novada iedzīvotāji, jo sporta laukums būs publiski pieejams.

 

Projekta realizācijas ietvaros plānoti sekojoši sporta laukuma būvniecības darbi:

  • zemes darbi,
  • sieta žoga izbūve,
  • hokeja/sporta laukumu ierīkošana,
  • sporta laukuma aprīkošana,
  • ārējo elektrības tīklu izbūve,
  • ūdensvada pievades izbūve.

Tiks izbūvēti volejbola/tenisa stabi, ka arī basketbola grozi, kas piesaistīs Dagdas novada sportistus un tā viesus apmeklēt sporta laukumu vasarā, savukārt ziemas laikā Dagdas novada iedzīvotāji varēs izmantot hokeja laukumu.

 

Daudzfunkcionālā sporta laukuma atrašanās vieta: „Autodroms”, Dagdas pagasts, Dagdas novads, blakus jaunatklātajam brīvā laika pavadīšanas centram un jauniešu hostelim „Parka rozes”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 24 200 LVL (ar PVN), no kurām 18 000 LVL ir LAD finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums: 6 200 LVL.

 

 

Olga Čapkeviča

Projektu koordinatore

29.10.2012.