Dagdas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija

Dagdas vidusskolā rekonstruēs sporta zāli


Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros šī gada 22.novembrī tika atbalstīts projekta iesniegums „Dagdas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”.

 

Projekta  īstenošanas termiņš ilgs līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

Dagdas novada teritorijā sporta jomā ir izteikta vietējo iedzīvotāju iniciatīva, līdz ar to viena no pašvaldības prioritātēm ir saistīta tieši ar sporta infrastruktūras izveidi. Tā kā novada mēroga pasākumi galvenokārt notiek Dagdas novada administratīvajā centrā, līdz ar to izglītības objektu sakārtošana tieši šajā teritorijā ir stratēģiski svarīga, lai turpmāk attīstītu sporta pakalpojumus Dagdas novadā, izvirzot sasniedzamos mērķus.

 

Projekta mērķis ir  rekonstruēt Dagdas vidusskolas sporta zāli, nodrošinot Latvijas un Eiropas aktu prasībām atbilstošas telpas sporta nodarbībām un iedzīvotāju aktivitātēm,lai uzlabotu veselības veicināšanas darbu un sadzīves prasmju attīstību.

 

Rekonstruējot Dagdas vidusskolas sporta zāli, izveidosies visiem pieejama, mūsdienām atbilstošu sporta zāle, veicinot skolēnu, iedzīvotāju pievēršanās sporta aktivitātēm.

 

 

Ligita Nagļa

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

06.12.2012