Jaunaudžu kopšana Dagdas novada Andrupenes un Asūnes pagastos

Ir atbalstīts projekts „Jaunaudžu kopšana Dagdas novada Andrupenes un Asūnes pagastos”

Lauku atbalsta dienests šī gada 09.novembrī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Jaunaudžu kopšana Dagdas novada Andrupenes un Asūnes pagastos” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ietvaros.

 

Projekta īstenošana ir jāveic līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

Projekts paredz kvalitatīvu inventāra iegādi, ar ko apgādāt novada esošo personālu, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu jaunaudžu kopšanu 23,4 ha platībā Dagdas novada Andrupenes pagasta "Bērzaudzēs" un 9,6 ha platībā Dagdas novada Asūnes pagasta "Rubeņos", rezultātā ievērojami paaugstinot meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu un meža daudzfunkcionālo lomu Dagdas novada teritorijā.

 

Projekta ietvaros tiks iegādāts:

  • Krūmgrieži,
  • Motorzāģi,
  • Cirvji,
  • Laušanas stieņi u.c. instrumenti
  • Nepieciešamais specapģērbs strādniekiem

 

Andrupenes pagasta īpašumā „Bērzaudzes” jaunaudžu kopšanu veiks 2 strādnieki, kuriem ir tiesības strādāt ar motorzāģi, kas ir Andrupenes pagasta pārvaldes štatu sarakstos, savukārt Asūnes pagasta īpašumā „Rubeņi” jaunaudžu kopšanu veiks 1 strādnieks, kuram ir tiesības strādāt ar motorzāģi, kas ir Asūnes pagasta pārvaldes štatu sarakstos, kā arī vēl 1 strādnieks, kas strādā pagastā uz uzņēmuma līguma pamata.

 

Abu pagastu darbu kontrolēs, kā arī viņiem palīdzēs Dagdas novada pašvaldības Vides inženieris.

 

Projekta attiecināmās izmaksas: 9 878.50 LVL

Publiskais finansējums: 5 927.10 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 3 951.40 LVL

  

Olga Čapkeviča

Projektu koordinatore

 

13.11.2012