Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem

Ir atbalstīts projekts „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”


Lauku atbalsta dienests šī gada 5.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 

Projekta īstenošana ir jāveic līdz 2014.gada 1.novembrim.

 

Projektā paredzēts FAP pārvietošana uz jaunām telpām – Šķaunes Tautas namā, un telpu pielāgošana Ministru kabineta prasībām. Jaunajām FAP darbībai atvēlētajām telpām nepieciešama rekonstrukcija un kosmētiskais remonts.

 

Projekta ietvaros paredzēts:

  • Pārplānot telpas, izveidojot jaunu starpsienu un durvju ailas;
  • Veikt sienu, grīdu un griestu segumu nomaiņu;
  • Uzstādīt jaunas durvis;
  • Nomainīt sanitārā mezgla un elektroinstalācijas aprīkojumu;
  • Ierīkot slieču uzbrauktuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

 

Projekta rezultātā Šķaunes iedzīvotāji iegūs atjaunotu, gaišu un ērtu feldšeru – vecmāšu punktu, kas būs ērti pieejams Šķaunes un arī blakus pagastu iedzīvotājiem, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Projekta publiskais finansējums: 6402,92 EUR

  

Artjoms Gekišs

Dagdas novada pašvaldības

Projektu koordinators

 

18.02.2014.