Sakrālās kultūras objekta vienkāršotā rekonstrukcija un sakrālo tradīciju saglabāšana Dagdas pilsētā

Ir atjaunota Dagdas kapliča

 

Dagdas novada pašvaldība 19.jūlijā parakstīja būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu, pieņemot ekspluatācijā rekonstruēto Dagdas kapliču. Projekts „Sakrālās kultūras objekta vienkāršotā rekonstrukcija un sakrālo tradīciju saglabāšana Dagdas pilsētā” īstenots Leader programmas ietvaros.

 

Projekta rezultātā ēkai tika nomainīts jumts, logi un durvis, kā arī nokrāsotas
ārsienas, veikts remonts iekštelpās un uzstādīts gaisa siltumsūknis, lai kapličā
nodrošinātu atbilstošu mikroklimatu.


Pēc projekta noslēguma iedzīvotāji ieguva estētiski un funkcionāli sakārtotu
sakrālās kultūras objektu, kurā rīkot kvalitatīvas izvadīšanas ceremonijas. Kapliča ir
pieejama katram novada iedzīvotājam neatkarīgi no reliģiskās piederības.
Vecā pilsētas kapsēta kopā ar rekonstruēto kapliču kļuva par memoriālo parku,
kas veic gan informatīvi muzejisku funkciju, gan darbojas kā specifisks tūrisma
objekts. Projekta īstenošana saglabāja kultūrvēsturisko pieminekli un senču bēru
tradīcijas.


Projekta kopējās izmaksas ir LVL 13 971,99, tai skaitā LVL 7 499,99 Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

 

26.07.2011