Dagdas pilsētā ir izveidotas sabiedriskās dušas

2013.gada 11.septembrī ir oficiāli atklātas Dagdas sabiedriskās dušas.

 

Projekts „Sabiedriskās dušas pakalpojumu izveidošana Dagdas pilsētā” realizēts pateicoties Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Dagdas novada pašvaldības finansējumam.

 

Projekta ietvaros ir  ierīkota dušas telpa ar silto un auksto ūdeni, sauna, garderobe, apkopes inventāra telpa, priekštelpā - gaitenis un tualetes. Darba gaitā tika rekonstruētas telpas – tika veikti iekšdarbi, apgaismojuma un elektrības tīklu darbi, ūdensvada, kanalizācijas, ventilācijas un apkures ierīkošana, kā arī nodrošināts kvalitatīvs un atbilstošs sabiedriskās dušas pakalpojums. Sabiedriskās dušas ir piemērotas arī personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nespēj veikt „dušas dienu” mājas apstākļos.

 

Īstenojot projektu, ir uzlabots Dagdas novada sniegto pakalpojumu klāsts, un tas ir pieejams ikvienam novada iedzīvotājam, tajā skaitā arī cilvēkiem ar funkciju traucējumiem.

 

Sabiedriskās dušas ir ierīkotas Dagdas novada pašvaldības piederošā ēkā  pie „Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”” Brīvības ielā 29. Apmeklētāji dušas un saunu var izmantot ceturtdienās no plkst.9:00 līdz 17:00. Darba laiks var tikt mainīts, atkarībā no pieprasījuma.

 

Sabiedriskās dušas telpas kopējās izmaksas – 20 240,82 LVL (bez PVN)

LAD finansējums (publiskais) – 12 600,00 LVL

 


PI  „VSPC „DAGDA””

Dušas un saunas maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

LVL

EURO *

1.

Dušas pakalpojumi

no cilvēka

2,00

2,85

1.1.            

bērniem līdz 6 gadiem

-„-

bez maksas

1.2.

bērniem no 7 līdz 14 gadiem

-„-

1,50

2,13

2.

Dušas un saunas pakalpojumi

-„-

3,50

4,98

2.1.

bērniem līdz 6 gadiem

-„-

bez maksas

2.2.

bērniem no 7 līdz 14 gadiem

-„-

2,00

2,85

3.

Dušas un saunas noma

stunda

20,00

28,46

* - tiek piemērots no 2014.gada 1.janvāra

 

Olga Čapkeviča

Dagdas novada pašvaldības

Projektu koordinatore

 

13.09.2013