Sabiedriskās dušas pakalpojumu izveidošana Dagdas pilsētā

Dagdas pilsētā izveidos sabiedriskās dušas pakalpojumu


Pašreiz Dagdas novadā nav visām sanitārajām normām atbilstošas sabiedriskās dušas, līdz ar to iedzīvotāju vidū palielinājās neapmierinātība, kas veicināja Dagdas novada pašvaldību pārdomāt par cilvēku sociālo vidi.


Pirmkārt, nepieciešamību pēc sabiedriskās dušas izjūt cilvēki ar funkciju traucējumiem, kuri ratiņkrēslos nespēj paši izmantot dušu.

 

Otrkārt, nepieciešamību pēc sabiedriskās dušas pakalpojumiem var izjust ne tikai tie cilvēki, kuriem karstais ūdens mājās nav pieejams un nav arī iespējas nomazgāties pirtī. Dažādu sadzīvisku un tehnisku iemeslu dēļ ikviens var nonākt situācijā, kad vanna vai duša mājās ir, taču to izmantot nav iespējams, jo, piemēram, ūdensvada remonta dēļ ūdens uz vairāk dienām ir atslēgts. 

 

Līdz ar to pašvaldība, meklējot veidus un iespējas, kā maksimāli atvieglot cilvēkiem sadzīvi, nolēma ierīkot sabiedriskās dušas, kas būtu pieejamas ikvienam cilvēkam, un tajā skaitā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 2012.gada septembrī tika iesniegts projekts Lauku atbalsta dienestā (LAD) „Sabiedriskās dušas pakalpojumu izveidošana Dagdas pilsētā”, kura īstenošanu atbalstīja šī gada 22.martā.

 

Projekta ietvaros paredzēts ierīkot dušas telpu ar silto un auksto ūdeni, saunu, garderobi, apkopes inventāra telpu, priekštelpā - gaiteni un tualetes. Īstenojot projektu, tiks uzlabots Dagdas novada sniegto pakalpojumu klāsts. Sabiedriskās dušas būs pieejamas arī cilvēkiem ar funkciju traucējumiem.

 

Dagdas novada pašvaldībai pieder ēkas pie „Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”” Brīvības ielā 29, kas ir piemērotas sabiedrisko dušu funkcijām. Darba rezultātā tiks izvirzīti sekojošie mērķi:

  • Rekonstruēt telpas  par sabiedriskām dušām – iekšdarbi, apgaismojuma un elektrības tīklu darbi, ūdensvada, kanalizācijas, ventilācijas un apkures ierīkošana;
  • Nodrošināt kvalitatīvu un cilvēka individuālajām vajadzībām atbilstošu sabiedriskās dušas pakalpojumu personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar nomazgāties mājas apstākļos.

 

Sabiedriskās dušas telpas rekonstrukcijas izmaksas – 19 890,82 LVL (bez PVN)

LAD finansējums (publiskais) – 12 600 LVL

Projekta īstenošanas termiņš – līdz 2013.gada 31.decembrim

 

Olga Čapkeviča

Dagdas novada pašvaldības

Projektu koordinatore

 

26.03.2013