Pašdarbības veicināšana Konstantinovas pagastā

Konstantinovas pagastā tiek uzsākta atbilstošas vides nodrošināšana bērnu un jauniešu pašdarbības veicināšanai.

 

Pateicoties Lauku atbalsta programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 

Dagdas novada pašvaldībai radās iespēja iesniegt projektu ar mērķi nodrošināt atbilstošu vidi bērnu un jauniešu (tai skaitā bērnu ar īpašām vajadzībām) pašdarbībai Konstantinovas pagastā.

 

Jau vairākus mēnešus tautas nama telpās tiek pulcēti pagasta bērni, kas izteica vēlēšanos apgūt moderno deju mākslu. Tie ir bērni un jaunieši, kuru vidū ir arī bērni ar īpašām vajadzībām. Laikam ejot, dzima modernās deju mākslas grupa „Smaids”. Tās ir dejas ar ārkārtīgi daudzveidīgām kustībām un ritma izjūtu, tās atbrīvo un ļauj improvizēt. Tiem, kuri vēlas būt grupas sastāvā, taču nespēj/nevēlas dejot, tiks piedāvāta iespēja radīt deju pavadījumus. Šobrīd bērni darbojas sava prieka pēc un uzstājas pagasta teritorijā. Lai rādītu savas prasmes plašākai auditorijai, ir nepieciešama sagatavotība, kuras pamatā ir atbilstoša apskaņošanas aparatūra, apgaismojums, mikrofoni, mūzikas instrumenti un tērpi.

 

Lai īstenotu ieceres, tika uzrakstīts projekts Nr.11-03-LL22-L413201-000001 „Pašdarbības veicināšana Konstantinovas pagastā”. 23.02.2012. tika saņemts lēmums par tā apstiprināšanu.

 

Tuvākās aktivitātes: vadoties pēc cenu aptaujas, tiks slēgti līgumi ar uzņēmumiem, kas nodrošinās nepieciešamās preces (pasākumu apskaņošanas un apgaismoja aparatūra; mūzikas instrumenti, tērpi).

 

Projekta realizācijas termiņš: 2011.gada 7.novembris – 2013.gada 31.jūlijs.

 

Projekta kopējās izmaksas: LVL 4500,00 (tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums LVL 1180,34)

 

 

Ineta Kokare

projekta vadītāja

06.03.2012.