Meža tematikai veltītas izstāžu zāles pilnveidošana Ķepovas pagastā

Ir īstenots projekts „Meža tematikai veltītas izstāžu zāles pilnveidošana Ķepovas pagastā”

 

"Ķepovas saietu nams un izstāžu zāle" tika veidota ar mērķi radīt visiem pieejamu telpu informatīvi izglītojošu, dabai draudzīgu un relaksējošu aktivitāšu īstenošanai, liekot akcentu meža tematikai.


Projekta īstenošanas rezultātā  vienā no ekspozīciju izstāžu zālēm ir atainoti meža biotopi ar tiem raksturīgiem augiem, tajā mītošiem dzīvniekiem, ir izveidota mākslīga ūdens tece, dabas takas un ugunskura imitācija. Izstāžu zālē var iepazīties ar A3 formāta 3 sēņu foto grāmatām  vairākās valodās  un baneri uz sienas (dabas skats pie tiltiņa gar upīti), kas rada telpisku sajūtu un dzīvīguma noskaņu.

 

Video ekspozīciju izstāžu zāle ir aprīkota ar koka krēsliem un linu drēbes sēžamspilveniem, kas pildīti ar griķu sēnalām. Projekta ietvaros tika iegādāts kinozāles komplekts, kurā ietilpst ekrāns, projektors, dators un akustiskā aparatūra. Video izstāžu zālē ar 3D akustiku ir iespēja vērot un izbaudīt meža tēmai veltītas dokumentālās īsfilmas.

 

Ne mazāk svarīga ir foajē telpa, kas ir pirmā "vizītkarte" apmeklējot iestādi. Foajē telpā ir uzstādīta lete un plaukts koka veidolā, uz kura izvietoti nopērkamie suvenīri un izdales materiāli.

 

Veidojot saietu nama un izstāžu zāles telpas, tika ieturēts mežam raksturīgs stils un iespēju robežās izmantoti dabiskie materiāli, kas ir ne tikai moderni, bet arī veselīgi.

 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 13 297,46 Ls, no tiem attiecināmās izmaksas 10 447,46 Ls, LAD finansējums 9 402,71 Ls.

 

A.Koļesņikova

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu koordinatore

 

03.06.2013