Atbalsta vietas izveide krīzes situācijā nonākušiem Dagdas novada bērniem un jauniešiem

Ir atbalstīts projekts „Atbalsta vietas izveide krīzes situācijā nonākušiem Dagdas novada bērniem un jauniešiem”


Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, kura īstenošanas termiņš ir paredzēts līdz 2013.gada 8.novembrim.


Projekta mērķis ir radīt vidi Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā (turpmāk – JIC), kurā krīzes situācijā nonākušie var iesaistīties grupu psiholoģiskajās nodarbībās, atbrīvoties no stresa, saturīgi pavadīt brīvo laiku un uzlabot savu fizisko stāvokli.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

  • iekārtot psihologa telpu jaunuzbūvētajā Dagdas jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes” un iegādāties nepieciešamo inventāru grupu psiholoģisko nodarbību vadīšanai:
  • mēbeles (dīvāns, sēžammaisi, plaukti);
  • tekstilizstrādājumu komplekts (žalūzijas, dekoratīvie spilveni);
  • tehnikas komplekts (projektors, sienas ekrāns, portatīvais dators, televizors);
  • psiholoģisko nodarbību inventāra komplekts;
  • smilšu terapijas komplekts (smilšu terapijas kastes ar statīviem, gaismas kastes zīmēšanai smiltīs);
  • sporta aprīkojuma komplekts (trenažieri, džudo lelle);

Nodarbību efektivitātei tiks radīti apstākļi, kas palīdz atbrīvoties no negācijām (dusmām, aizvainojuma, saspringuma un t.t.) un uzlabot savu fizisko stāvokli, apvienojot to ar saturīgi pavadītu brīvo laiku.

 

ELFLA projekta ietvaros darbosies psihologs, kas šobrīd jau darbojas Jauniešu iniciatīvu centrā Alejas ielā 11A, kas savu iesākto darbu turpinās atbilstoši iekārtotajā telpā – JIC „Parka rozes”.

 

Šobrīd Dagdas novada JIC un Dagdas vidusskolas psihologs ir mutiski vienojušies  par brīvprātīgā darba veikšanas iespējām. Dagdas novada JIC un Dagdas vidusskolas psihologs noslēgs  brīvprātīgā darba līgumu, kurā tiks atrunāts šāds nosacījums: Vidusskolas psihologs brīvprātīgi (ārpus skolas darba laika), ne retāk kā 2 reizes mēnesī, vadīs skolēnu grupu nodarbības. Plānoto nodarbību ilgums  1,5 – 2 stundas.

 

LAD finansējums 10 162.08 LVL

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 5 754.96 LVL

 

 

Olga Čapkeviča

Projektu koordinatore

 

10.04.2013