Aktīvā tūrisma punkta izveidošanu Dagdas Tūrisma informācijas centrā

Dagdas Tūrisma informācijas centrā tiks izveidots aktīvā tūrisma punkts


Lauku atbalsta dienests šī gada 7.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Aktīvā tūrisma punkta izveidošanu Dagdas Tūrisma informācijas centrā” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.


Projekta mērķis ir attīstīt aktīvā dzīvesveida infrastruktūru Dagdā, uzlabojot veselību veicinošo pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un arī novada apmeklētājiem.

 

Projekta ietvaros paredzēts izveidot aktīvā tūrisma punktu Dagdas Tūrisma informācijas centrā ar mērķi rīkot dažādus aktīvā tūrisma pasākumus, dažādojot vietējo iedzīvotāju dzīvesveidu. Šī projekta ietvaros paredzēts iegādāties:

  • 10 velosipēdus ar ķiverēm;
  • 10 pārus nūjošanas nūju;
  • 10 pārus distanču slēpes un slēpju zābakus
  • 2 cinkotus velosipēdu statīvus

 

Šo inventāru varēs arī iznomāt.

 

Lai informētu iedzīvotājus par jauno pakalpojumu, kā arī lai izvietotu informāciju par velomaršrutiem un pastaigu maršrutiem, paredzēts uzstādīt 4 informatīvos stendus Dagdas pilsētā.

 

Projekta rezultātā Dagdas pilsētas un novada iedzīvotājiem tiks radīts jauns pakalpojums, kas kalpos par sekmīgu instrumentu veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanai.

 

Projekta īstenošana termiņš ir paredzēts līdz 2014.gada 1.novembrim.


Projekta publiskais finansējums: 4234,49 EUR

 

Olga Čapkeviča

Dagdas novada pašvaldības

Projektu koordinatore

 

19.02.2014.