Ir īstenots projekts „Latviešu tautas tērpu iegāde kultūras mantojuma saglabāšanai Dagdas novadā”

2013.gada oktobra beigās tika īstenots projekts Nr. 12-03-LL22-L413201-000011 „Latviešu tautas tērpu iegāde kultūras mantojuma saglabāšanai Dagdas novadā”.


Projekta rezultātā Dagdas Tautas nama tautas deju ansamblis "Dagda" un Šķaunes pagasta tautas deju kolektīvs "Dancary" ieguva jaunus latviešu tautas tērpus, kas uzlaboja gan priekšnesumu kvalitāti, gan dejotāju vizuālo tēlu. Tai pat laikā palielinājies esošu tērpu klāsts, kas ļauj variēt dejas un iekļaut deju repertuārā vēl nebijušas kompozīcijas, ko agrāk neatļāva piemērotu tērpu trūkums. Skatītāji var priecāties par jaunām dejām un iepazīt patiesus latviešu/latgaliešu tautas tērpus, kas daudziem, iespējams, kalpos par motivāciju iestāties deju kolektīvā. Projekta realizācijas rezultātā ir sasniegts parojekta mērķis - sekmēta tautas deju tradīciju saglabāšana un attīstīšana, īpašu uzmanību veltot Latgales kultūras mantojumam.

 

Kopējās projekta izmaksas sastādīja LVL 9119,94 (EUR 12976,51).

Attiecināmās izmaksas: LVL 7537,14 (EUR 10724,38).

Publiskais finansējums: LVL 6783,43 (EUR 9651,95).

 

 

Informāciju sagatavoja:

AļonaMatvejeva

Projektu koordinatore

 

 

20.11.2013