Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sēta”

Muzejs „Andrupenes lauku sēta” saņems ES finansējumu

 

25.10.2013. Lauku atbalsta dienests Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvaros apstiprināja Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegumu „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sēta”” .

 

 Projekta ietvaros ir paredzētas sekojošās aktivitātes:

 

  • Latgales saimnieces darbnīcas pilnveidošana - piebūves  ierīkošana -  tiks ierīkota speciālā telpa ar koka mēbelēm un krāsns, kas būs savienota ar jau esošo ķēķi - Latgales saimnieces darbnīcu. Jaunajā, plašajā telpā būs iespējams demonstrēt tradicionālo Latgales ēdienu gatavošanas procesu lielām muzeja apmeklētāju grupām (līdz 45 cilvēkiem). Jaunajā piebūvē būs iespējams arī eksponēt autentiskus ēdienu gatavošanas traukus un instrumentus no senatnes līdz mūsdienām. Piebūvē tiks nodrošināts ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgums, elektriskā apkure, labierīcības.
  • Šķūņa - rijas izbūve - tajā plānota lielo muzeja eksponātu glabāšana un izstāde (piemēram: rati, ragavas).
  • Teritorijas labiekārtošana – celiņu seguma atjaunošana, muzeja teritorijas apgaismojuma ierīkošana un autostāvlaukuma izbūve. 

 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 136 700.71 (EUR 194 507.59). Atbalsta intensitāte 100%.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2015.gada 1.maijs.

 

Aļona Matvejeva

Dagdas novada pašvaldības

Projektu koordinatore

 

31.10.2013