Turpinās būvniecības darbi

Būvniecības darbi Šķaunes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanai vēl turpinās

 

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā” mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

 

Plānotais CO2 emisiju samazinājums gadā ir 66,58 t, kā rezultātā tiks samazināta nelabvēlīgā ietekme uz vidi un globālajām klimata pārmaiņām. Ēkas energoefektivitātes uzlabošanas rezultātā tiks samazināts siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš un līdz ar to samazināsies ēkas uzturēšanas izmaksas. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 84,90 kWh/m2. Projekta īstenošana nodrošinās augstāku komforta līmeni skolēniem, skolas darbiniekiem un citiem apmeklētājiem.

 

Projekta ietvaros paredzētos būvdarbus veic SIA „RERE04”, ar kuru Dagdas novada pašvaldība2013.gada 24.maijā noslēdza līgumu

 

Uz šo brīdi ir paveikti sekojoši darbi:

  • skolas un sporta zāles jumta siltināšana, t.sk. izejas lūku uz jumta nomaiņa un hodroizolācijas slāņa ierīkošana;
  • logu nomaiņa;
  • rekuperācijas ventilācijas sistēmas ierīkošana;
  • siltummezgla ierīkošana skolā.

 

Būvniecības darbu izpildes termiņš bija 2013.gada 30.augusts, taču dažādu apstākļu dēļ būvniecības darbi vēl turpinās, un būvdarbus plānots pabeigt 2013.gada oktobrī.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aļona Matvejeva

projekta vadītāja 

11.09.2013