Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas vidusskolā

Gatavojas uzsākt Dagdas vidusskolas ēkas siltināšanu

 

Katrs mācību gads skolā beidzas ar eksāmenu laiku un izlaidumu. Pēc tā parasti skolas ēka vasarā atpūšas. Taču šogad Dagdas vidusskolā vasara būs karstāka nekā citus gadus, jo ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu tiks uzsākti apjomīgi ēkas siltināšanas darbi.

 

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas vidusskolā” uzsākšanas posmā ēkai ir veikts energoaudits, kas analizē ēkas norobežojošās konstrukcijas, uzrāda ēkas siltuma zudumus un aprēķinu ceļā pierāda vispiemērotākos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

 

Pamatojoties uz sagatavotajiem dokumentiem, tika konstatēts, ka ēkas siltumtehniskais stāvoklis kopumā ir neapmierinošs un ēkas ārsienu siltumtehniskie rādītāji neatbilst pašlaik pastāvošo normatīvo aktu prasībām. Ēkai ir lieli siltuma zudumi, kā arī novērojamas plaisas un mehāniskie bojājumi ārsienu ķieģeļu mūrī, kas radušies klimatisko iedarbību ietekmē. Lai novērstu plaisu tālāko veidošanos, ēkas ārsienās paredzēts izveidot stingruma savilces, kā arī bojātos ķieģeļu mūra fragmentus paredzēts pārmūrēt. Tāpat arī darbu gaitā tiks siltināts ēkas cokols un ārsienas, tiks atjaunota apkures sistēmas cauruļu siltumizolācija, kā arī tiks nomainīti atlikušies vecie logi un stikla bloki sporta zālē. Ēkas siltināšanas darbus veic SIA „ANBI”.

 

Pilnvērtīgi veicot visus projektā plānotos energoefektivitātes pasākumus Dagdas vidusskolas ēkā tiks iegūta siltumenerģijas ekonomija, kas būtiski samazinās ēkas uzturēšanas izdevumus. Līdz ar to turpmākajos gados pašvaldībā tiks īstenota efektīva energoresursu izmantošana, kā rezultātā samazināsies CO2 izmešu daudzums gaisā un tiks novērsts vides piesārņojums. Tas ir ievērojams ieguldījums klimata pārmaiņu samazināšanā visā Latvijas teritorijā.

 

Sīkāk ar informāciju par Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI) var iepazīties Vides ministrijas mājas lapā: http://www.vidm.gov.lv/kpfi .

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Plesņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja