Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas Tautas namā

Uzsākta Dagdas Tautas nama ēkas siltināšana

 

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas Tautas namā” ietvaros šī gada jūnijā ir uzsākta lielākā projekta aktivitāte - ēkas siltināšanas darbi. Tos veic SIA „LATSPAS”. Darbu gaitā tiks siltināts ēkas cokols, ārsienas, jumts un bēniņi, pagraba pārsegums, kā arī tiks nomainīti vecie logi un durvis.

 

Pilnvērtīgi veicot visus projektā plānotos energoefektivitātes pasākumus Dagdas Tautas nama ēkā tiks paaugstināts ēkas energoreitings. Tas palīdzēs pašvaldībai būtiski samazināt iestādes uzturēšanas izmaksas un radīt siltumenerģijas ekonomiju.

 

Rezultātā tiks veicināta energoresursu efektīva izmantošana, samazināsies vides piesārņojums – CO2 izmešu daudzums gaisā, kā arī uzlabosies komforta līmenis telpās. Projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji būs gan pašvaldība, gan iestādes darbinieki un apmeklētāji.

 

Svarīgi ir tas, ka pēc pašvaldību reformas īstenošanas Dagdas pilsētas tautas nams ir pārtapis par Dagdas novada tautas namu, kas veic visa novada kultūras dzīves koordinēšanu. Līdz ar to arī lielākie novada mēroga pasākumi turpmāk notiks tieši šajā ēkā. Rezultātā projekta īstenošanas ieguvēji būs ne tikai Dagdas pilsētas iedzīvotāji, bet arī visa novada iedzīvotāji, pasākumu apmeklētāji no kaimiņu novadiem un tūristi.

 

Kopumā energoefektivitātes projekta īstenošana Dagdā dos ieguldījumu visas Latvijas oglekļa dioksīda un citu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, kas ir galvenais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) mērķis. Tas ir ievērojams ieguldījums klimata pārmaiņu samazināšanā.

 

Sīkāk ar informāciju par KPFI var iepazīties Vides ministrijas mājas lapā: http://www.vidm.gov.lv/kpfi

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Plesņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja