Veiksmīgi turpinās projekts

Jau pagājis pus gads, kopš 2011.gada 1.janvārī darbā pieņemtie speciālisti iegulda savas zināšanas un prasmes Dagdas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanā būvinženiera un vides inženiera amatos.

 

No 7 pretendentiem par labāko kandidatūru būvinženiera vakantajai vietai tika izvēlēts Vladislavs Visockis. Augstākā izglītība- inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē, uzkrāta būtiska darba pieredze 5 gadu garumā būvniecības procesu uzraudzībā, vadīšanā un pieņemšanā, kā arī augstas specializēto programmu datorprasmes.

 

Savukārt uz vides inženieri bija pieteikušies 14 kandidāti, no kuriem par piemērotāko tika atzīts Pēteris Tukišs ar augstāko izglītību. Ieguvis vides inženiera kvalifikāciju, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un profesionālo bakalaura grādu vides aizsardzībā; papildus ieguvis vidējo speciālo izglītību- mežsaimniecības tehniķis, ir tiesības veikt meža inventerizāciju un meža apsaimniekošanas plānošanu un ieguvis 39 gadu darba pieredzi vides jomā.

 

Lai uzzinātu, ko paši speciālisti domā par viņiem doto iespēju darboties pašvaldībā, lūdzu atbildēt uz dažiem jautājumiem.

 

Vai esat jau iejutušies jaunajā darba vietā un apraduši ar darba kārtību?

Būvinženieris:

Esmu nostrādājis pašvaldībā jau 6 mēnešus un jūtos pilnībā pieradis pie darba kārtības un saviem darba kolēģiem. Pašvaldības strukturā esmu pakļauts būvvaldes nodaļai, kurā strādāju par būvinženieri. Savā darba vietā esmu aprīkots ar manam darbam nepiciešamo datortehniku un datorprogrammām, kas ir svarīgs faktors kvalitatīvai darba izpildei.

Vides inženieris:

Iejuties esmu pilnībā. Darba kārtība mani ļoti apmierina. Darbs ir interesants un saistošs. Patīk tas, ka savus darba augļus varu redzēt uzreiz. Apmierina, ka visus jautājumus var atrisināt uz vietas pašvaldībā. Esmu gandarīts, ka varu pielikt savu roku pie novada pašvaldības attīstības.

 

Kā Jūs vērtējat savu darbību pašvaldībā?

Būvinženieris:

Mans darbs ir saistīts ar būvniecības jautājumu risināšanu veselai virknei objektu, kuri pašlaik tiek realizēti Dagdas novada pašvaldībā. Ņemot verā to, ka veiksmīgi jau ir noslēdzies viens no būvdarbu etapiem objektam- Veselības un sociālas aprupes centrs „Dagda”, kur es pieņemu aktīvu darbību, un divi objekti, ar kuriem es strādāju, tuvākajā laikā tiks pabeigti, vērtēju savu darbu pašvaldībā pozitīvi.

Vides inženieris:

To lai novērtē pašvaldības iedzīvotāji. Domāju, ka tāda specialitāte pašvaldībā ir nepieciešama.

 

Kas Jūs pamudināja apgūt būvinženiera/vides inženiera profesiju?

Būvinženieris:

Mani vienmēr piesaistījušas tehniskas profesijas, tāpēc, ņemot vērā savu personīgo attieksmi un nepieciešamību valstij, izvēlējos būvinženiera specialitāti.

Vides inženieris:

Visā pasaulē tiek pievērsta pastiprināta uzmanība vides aizsardzības prasībām. Mani satrauc tas, ka attīstoties rūpniecībai, palielinās negatīva ietekme uz vidi. Vēlētos, lai mūsu novadā tas būtu jūtams pēc iespējas mazāk.

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare

projekta vadītāja

05.07.2011.