Projekts “PROTI un DARI!” turpināsies vēl 2 gadus

Dagdas novada pašvaldība un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir parakstījusi vienošanos par projektā “PROTI un DARI!” atbalstāmo darbību īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2020.gada 31.oktobrim, līdz ar to arī Dagdas novada pašvaldība iesaistīsies projekta īstenošanā vēl nākošos divus gadus.

Sākotnēji pašvaldība līdz 2018.gada beigām projekta aktivitātēs plānoja iesaistīt 50 jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, bet līdz ar projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu mērķa grupas jauniešu skaits palielināts līdz 80. Projekta ietvaros jauniešiem tiek piedāvāta iespēja attīstīt tās prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs uzsākt darba gaitas, iesaistīties izglītībā un kļūt sociāli aktīviem. Balstoties uz jaunieša esošajām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, viņam tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus.

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

 

 

 

 

 

 

03.01.2019.