Iespēja jauniešiem

Nu jau gandrīz gadu Dagdas novada jauniešiem ir iespēja iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”.

 

Kas ir projekts “PROTI un DARI!”?  Tas ir projekts, kas vērsts uz 15-29 gadus veciem jauniešiem, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu, nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, dzīves kvalitātes uzlabošanu caur iekļaušanos darba tirgū vai atgriešanos pie mācībām.

 

Ko tad jaunieši šajā laikā ir darījuši? Jaunieši ir apguvuši autovadītāja prasmes, uzlabojuši savas iemaņas dažādos praktiskos jautājumos, kas noder dzīvē, piemēram, CV un motivācijas vēstules rakstīšanā.

Ja arī Tu esi nonācis situācijā, kad Tev ir nepieciešama palīdzība, lai iekļautos mācību procesos vai darba tirgū, vai kādam tavam paziņam ir izveidojusies šāda situācija – nāc pie mums!

 

Kur mūs atrast? Dagdas novada pašvaldībā, Dagdā, Alejas ielā 4, Attīstības un plānošanas nodaļā, vai zvani pa telefonu 65681726, 29366163.

 

 

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.


16.10.2017.