Arvien vairāk jauniešu iesaistās projekta “Proti un dari” aktivitātēs

 

Projekts ir vērsts uz jauniešiem 15–29 gadu vecumā, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu, nenodarbojas ar uzņēmējdarbību. Projekta ietvaros jauniešiem ir iespēja attīstīt tās prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs uzsākt darba gaitas, izglītoties un kļūt sociāli aktīviem.

 

Ņemot vērā jaunieša esošās prasmes, intereses, iespējamos attīstības virzienus un vajadzības, viņam tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus.

 

Piesakies projektam!

Dagdas novada pašvaldība, Dagda, Alejas iela 4, Attīstības un plānošanas nodaļā vai zvani pa telefonu 65681726, 29366163, vai raksti pa e-pastu: ligita.nagla@dagda.lv.

 

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

 

Ligita Nagļa

projekta vadītāja

23.11.2017.